• A
  • A
  • A
beba02.jpg
24.03.2023. -
Живорођени и умрли, јануар-фебруар 2023.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2022. и 2023. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-фебруар 2023. године, број живорођених је износио 10 083. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 9 596, бележи се раст од 487 односно за 5,1%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2023. године износио је 18 037 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 24 486, бележи се пад од  6 449 или за 26,3%.

Остале вести