• A
  • A
  • A
spoljnamm.jpg
13.03.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за јануар 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар 2023. године износи:

   – 5430,2 милионa долара – пораст од  9,7% у односу на исти период претходне године;

   – 5055,5 милиона евра – пораст од  16,0% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 2341,8 мил. долара, што чини раст од 14,4% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 3088,4 мил. долара, што је за 6,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 2182,8 милиона, што је чини раст од 21,1% у поређењу са јануаром претходне године. Увоз робе имао је вредност од 2872,7 милиона, што представља повећање од 12,5% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 746,5 мил. долара, што чини смањење од 12,7% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 689,9 милиона, што је смањење од 8,1% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 75,8% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 70,5%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 57,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 151,2 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, друмских возила и гвожђа и челика. Извоз Србије износи 302,1 а увоз 150,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 200,2%. Изражено у еврима, извоз износи 281,9 а увоз 141,7 мил. евра (суфицит је 140,2 мил. евра, а покривеност увоза извозом 198,9%).

Саопштење за јавност