• A
  • A
  • A
spoljna.jpg
31.01.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за децембар 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2022. године износи:

   – 70206,7 милионa долара – пораст од  17,0% у односу на исти период претходне године;

   – 66613,4 милиона евра – пораст од  31,1% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 29058,2 мил. долара, што чини раст од 12,4% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 41148,5 мил. долара, што је за 20,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 27604,7 милиона, што је чини раст од 26,3% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 39008,7 милиона, што представља повећање од 34,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 12090,2 мил. долара, што чини повећање од 44,9% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 11404,0 милиона, што је повећање од 61,1% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 70,6% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2479,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика и пића. Извоз Србије износи 4613,7 а увоз 2134,4 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 216,2%. Изражено у еврима, извоз износи 4386,7 а увоз 2023,3 мил. евра (суфицит је 2363,4 мил. евра, а покривеност увоза извозом 216,8%).

Саопштење за јавност