• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
31.01.2023. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, IV квартал 2022.


Реални раст БДП у четвртом кварталу 2022. године у односу на исти период претходне године износио је 0,4%.

Обрачун кварталног БДП за четврти квартал 2022. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 28. фебруара 2023. године.

Остале вести