• A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.01.2023. -
Живорођени и умрли, јануар-децембар 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар – децембар 2022. године, број живорођених је износио 62 250. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 62 062, бележи се раст од 188 односно за 0,3%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - децембар 2022. године износио је 110 839 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 135 901, бележи се пад од 25 062 или за 18,4%.