• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2023. -
Наводњавање, 2022.


За наводњавање је у 2022. години укупно захваћено 99 355 хиљ. m3 воде, што је за 7,3% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова - 89,8%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине, орошавањем се наводњавало 91,8% површине, капањем 8,1% површине, а површински се наводњавало свега 0,1% површине.

Током 2022. године у Републици Србији наводњавано је 54 639 ha пољопривредних површина, што је за 4,6% више него у претходној години. Оранице и баште (са 93,4%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 5,4%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 1,3%).

Истраживањем о наводњавању обухваћени су пословни субјекти и земљорадничке задруге које се баве пољопривредном производњом и услугама у пољопривреди и/или управљају системима за наводњавање.

Остале вести