• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_530497726.jpg
22.05.2020. - Отпадне воде из насеља, 2019.

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2019. години већа је за 3,5% него у референтном периоду 2018. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 5,3% у односу на исти период 2018. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме мања је за 1,2% у поређењу са 2018. годином.
У 2019. години пречишћено је 2,4% мање отпадних вода него у 2018. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман.

Опширније
Подаци