• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
11. јануар 2021. Наводњавање, 2020.

За наводњавање је у 2020. години укупно захваћено 69 113 хиљ. m3 воде, што је за 2,1% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова − 93,2%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Опширније
Подаци