• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
09. јун 2023. Коришћење и заштита вода од загађивања, 2022.

У 2022. години у секторима индустрије коришћено је 3 200 мил. m3 воде, што је, у односу на 2021. годину, мање за 14,2%.

Од укупно 3 200 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,4% чине воде из сопственог водозахвата (98,0% површинске воде и 1,4% подземне), а 0,6% из јавног водовода.

Опширније
Подаци