• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
26. мај 2023. Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2022

У 2022. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 702 милиона m3, што представља 2,3% више воде у односу на 2021. годину.  Укупна количина отпадних вода из насеља у 2022. години већа је за 2,5% него у 2021. години, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 3,5% у односу на 2021.

Опширније
Подаци