• A
  • A
  • A
Воде

Статистика вода садржи податке о захваћеним, коришћеним и отпадним водама према секторима економских делатности, водоводној и канализационој мрежи и броју прикључених становника, наводњавању,  одводњавању и заштити од штетног дејства вода.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_370005596.jpg
10.06.2020. - Коришћење и заштита вода од загађивања, 2019.

У 2019. години у секторима индустрије коришћено је 4 232 мил. m3 воде. Највећи део захваћене воде коришћен је за хлађење при производњи електричне енергије. Коришћене воде повећане су за 1,2% у односу на претходну годину.

Од укупно 4 232 мил. m3 захваћених вода у секторима индустрије, 99,6% чине воде из сопственог водозахвата (99,2% површинске воде и 0,8% подземне), а 0,4% из јавног водовода.

Опширније
Подаци