• A
  • A
  • A
shutterstock_169510868.jpg
11.07.2022. -
Унутрашње миграције, 2021.


Током 2021. године 135 194 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије.

Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,7 годинa (за мушкарце 35 година, а за жене 34,5 годинe).