• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
29.12.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за новембар 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-новембар 2022. године износи:

   – 62453,0 милионa долара – пораст од  16,0% у односу на исти период претходне године;

   – 59277,1 милиона евра – пораст од  30,8% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 26120,4 мил. долара, што чини раст од 12,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 36332,6 мил. долара, што је за 19,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 24816,7 милиона, што је чини раст од 26,4% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 34460,4 милиона, што представља повећање од 34,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 10212,3 мил. долара, што чини повећање од 41,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 9643,6 милиона, што је повећање од 58,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 71,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2420,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 4029,9 а увоз 1609,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 250,5%. Изражено у еврима, извоз износи 3830,1 а увоз 1530,8 мил. евра (суфицит је 2299,3 мил. евра, а покривеност увоза извозом 250,2%).

Саопштење за јавност