• A
  • A
  • A
ExInport.jpg
30.11.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за октобар 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-октобар 2022. године износи:

   – 56814,2 милионa долара – пораст од  17,4% у односу на исти период претходне године;

   – 53694,0 милиона евра – пораст од  32,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 23674,0 мил. долара, што чини раст од 12,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 33140,2 мил. долара, што је за 20,9% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 22394,2 милиона, што је чини раст од 27,2% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 31299,8 милиона, што представља повећање од 36,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 9466,2 мил. долара, што чини повећање од 47,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 8905,6 милиона, што је повећање од 65,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 71,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2234,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 3693,1 а увоз 1458,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 253,2%. Изражено у еврима, извоз износи 3496,0 а увоз 1381,8 мил. евра (суфицит је 2114,2 мил. евра, а покривеност увоза извозом 253,0%).

Саопштење за јавност