• A
  • A
  • A
shutterstock_689023369.jpg
30.11.2022. -
Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2022.


Према Анкети о радној снази у трећем кварталу 2022. године број запослених износио је 2 942 000, а број незапослених 288 900. Стопа запослености за дати период износи 50,8%, и  у односу на трећи квартал 2021. године већа 0,9 процентних поена (п.п.) док је у односу на други квартал 2022. године мања за 0,1 п. п. Стопа незапослености износи 8,9% и у односу на трећи квартал 2021. године мања је за 1,6 п. п. док је у поређењу са другим кварталом 2022. године остала непромењена. 

У трећем кварталу 2022, у поређењу са трећим кварталом 2021. године, укупно становништво узраста 15 и више година смањено је за -63 900, при чему је становништво ван радне снаге смањено за -28 800 а контингент активног становништва мањи је за  -35 100. У оквиру активног становништва (радне снаге) дошло је до међугодишњег смањења незапослености (-52 600) и повећања запослености (+17 500). У оквиру укупне запослености дошло је до повећања формалне запослености (за +36 700) и смањења  неформалне запослености (за -19 100).

У трећем кварталу 2022, у односу на трећи квартал 2021. године, незапосленост је смањена за -52 600 (-15,4%), доминантно у популацији са средњим и високим образовањем, где је број незапослених смањен за -42 800 за годину дана. У мушкој популацији, број незапослених је мањи за -17 600 (-10,6%), док је број незапослених жена мањи за -35 000 (-20,0%).