• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_436102102.jpg
28.02.2020. - Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2019.

У четвртом кварталу 2019. године број запослених износио је 2 938 200, а број незапослених 314 100. Стопа запослености за дати период износила је 49,7% а стопа незапослености 9,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
49,7 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
29,1 %
Стопа неактивности
45 %
Подаци