• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и неактивног становништва и једини је извор информација о неформалној запослености.

 

Вести
Види све
shutterstock_261177431.jpg
30.08.2019. - Кретања на тржишту рада у другом кварталу 2019.

У другом кварталу 2019. године број запослених износио је 2 916 500, а број незапослених 334 000. Стопа запослености за дати период износила је 49,2%, док стопа незапослености, за исти период, је износила  10,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
49,2 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
24,4 %
Стопа неактивности
45,2 %
Подаци