• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење

Од 2021. године РЗС je прешао на нову, редизајнирану методологију Анкете о радној снази. 

Редизајн Анкете извршен је на основу и у складу са новом Уредбом Европског  парламента и Савета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године. Нова европска регулатива захтева од земаља ЕУ да примењују нове редизајниране концепте и методе у Анкети о радној снази од 2021. године. Република Србија, односно РЗС, као члан Eвропског статистичког система, паралелно се, са осталим европским земљама, прилагођава променама у европском законодавству. 

  Анкета о радној снази, нова методологија 2021.

Вести
Види све
28. фебруар 2022. Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2021.

Према подацима Анкете о радној снази у четвртом кварталу 2021. године број запослених износио је 2 917 400, а број незапослених 316 700. Стопа запослености за исти период износила је 50,0% а стопа незапослености 9,8%.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
50 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
28,7 %
Стопа становништва ван радне снаге
44,6 %
Подаци