• A
  • A
  • A
Анкета о радној снази

Анкета о радној снази омогућава сагледавање стања и праћење промена на тржишту рада путем међународно установљених показатеља, међу којима су стопа запослености и стопа незапослености. Поред тога, ова анкета обезбеђује сагледавање социодемографских карактеристика запосленог, незапосленог и становништва ван радне снаге и једини је извор информација о неформалној запослености.

Обавештење

Од 2021. године РЗС je прешао на нову, редизајнирану методологију Анкете о радној снази. 

Редизајн Анкете извршен је на основу и у складу са новом Уредбом Европског  парламента и Савета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године. Нова европска регулатива захтева од земаља ЕУ да примењују нове редизајниране концепте и методе у Анкети о радној снази од 2021. године. Република Србија, односно РЗС, као члан Eвропског статистичког система, паралелно се, са осталим европским земљама, прилагођава променама у европском законодавству. 

  Анкета о радној снази, нова методологија 2021.

Вести
Види све
30. новембар 2022. Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2022.

Према Анкети о радној снази у трећем кварталу 2022. године број запослених износио је 2 942 000, а број незапослених 288900. Стопа запослености за дати период износи 50,8%, и  у односу на трећи квартал 2021. године већа 0,9 процентних поена (п.п.) док је у односу на други квартал 2022. године мања за 0,1 п. п. Стопа незапослености износи 8,9% и у односу на трећи квартал 2021. године мања је за 1,6 п. п. док је у поређењу са другим кварталом 2022. године остала непромењена.

Опширније
Кључни показатељи
Стопа запослености
50,8 %
Стопа незапослености младих од 15 до 24 година
25,4 %
Стопа становништва ван радне снаге
44,2 %
Подаци