• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
25.11.2022. -
Живорођени и умрли, јануар-октобар 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар - октобар 2022. године, број живорођених је износио 51 401. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 50 974, бележи се раст од 427 односно за 0,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - октобар 2022. године износио је 94 196 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 108 379, бележи се пад од 14 183 или за 13,1%.