• A
  • A
  • A
Imports_exports.jpg
31.10.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за септембар 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-септембар 2022. године износи:

   – 51123,7 милионa долара – пораст од  18,6% у односу на исти период претходне године;

   – 47888,7 милиона евра – пораст од  32,9% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 21300,9 мил. долара, што чини раст од 13,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 29822,8 мил. долара, што је за 22,2% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 19973,0 милиона, што је чини раст од 27,7% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 27915,7 милиона, што представља повећање од 36,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 8521,9 мил. долара, што чини повећање од 49,5% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 7942,7 милиона, што је повећање од 66,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 71,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 76,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2027,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 3336,8 а увоз 1309,5 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 254,8%. Изражено у еврима, извоз износи 3132,5 а увоз 1229,6 мил. евра (суфицит је 1902,9 мил. евра, а покривеност увоза извозом 254,8%).

Саопштење за јавност