• A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.10.2022. -
Живорођени и умрли, јануар-септембар 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар - септембар 2022. године, број живорођених је износио 45 939. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 45 476, бележи се раст од 463 односно за 1,0%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - септембар 2022. године износио је 85 742 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 93 713, бележи се пад од 7 971 или за 8,5%.