• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
14.07.2022. -
Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2021.


У Републици Србији је, у 2021. години, за 80 632 пунолетна учиниоца кривичних дела завршен поступак по кривичној пријави, што је за 8% више у односу на 2020. годину. Правноснажно је осуђено 27 508 пунолетних лица, што је за 8% више у односу на претходну годину. У 2021. години, најбројнија кривична дела за која су правноснажно осуђена пунолетна лица су кривична дела против: имовине (24,4%), брака и породице (13,5%) и здравља људи (19,3%). На доживотни затвор правноснажно су осуђена два лица, а осам лица је осуђено на казну затвора од 30 до 40 година. Казна затвора чини 23,1% свих казни, а условна казна (условни затвор) 52,7%.