• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
14.07.2022. -
Малолетни учиниоци кривичних дела, 2021.


Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2021. години је 2 513, број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција је 1 749, док је број малолетника којима су изречене кривичне санкције 1 383, што је за 12% више у односу на  2020. годину.

У 2021. години, према малолетним учиниоцима кривичних дела примењени су васпитни налози: у 180 случајева васпитни налог је применио јавни тужилац за малолетнике, а у 79 случајeва судија за малолетнике. У истој години, за три малолетника је изречена казна  малолетничког затвора (0,2%).