• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
30.06.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за мај 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2022. године износи:

   –29140,4 милионa долара – пораст од  28,2% у односу на исти период претходне године;

   –26450,7 милиона евра – пораст од  40,1% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 11862,2 мил. долара, што чини раст од 19,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 17278,2 мил. долара, што је за 35,2% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 10767,0 милиона, што је чини раст од 30,3% у поређењу са са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 15683,7 милиона, што представља повећање од 47,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 5415,9 мил. долара, што чини повећање од 91,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4916,8 милиона, што је повећање од 109,1% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 68,7% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,8%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1138,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата и електричне енергије. Извоз Србије износи 1842,8 а увоз 704,4 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 261,6%. Изражено у еврима, извоз износи 1675,3 а увоз 639,5 мил. евра (суфицит је 1035,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 262,0%).

Саопштење за јавност

Остале вести