• A
  • A
  • A
istockphoto-968289874-612x612.jpg
29.06.2022. -
Људски ресурси у науци и технологији, 2021.


Према резултатима Анкете о радној снази (АРС), у 2021. години у Републици Србији било је 1 019 000 лица која или имају завршено високо образовање, или су запослена у областима науке и технологије, од тога је 54 % жена. Језгро људских ресурса у науци и технологији чине лица која испуњавају оба услова, имају стечено високо образовање и раде у областима науке и технологије. У 2021. години је 521 200 лица чинило језгро, од тога је било 57% жена.

Остале вести