• A
  • A
  • A
Истраживање и развој

Подаци о броју научноистраживачких организација, запосленима на пословима истраживања и развоја, броју и врсти научноистраживачких радова.

 

Вести
Види све
28. јун 2021. Научноистраживачка делатност, 2020.

Учешће издатака за истраживање и развој у БДП-у износило је 0,91% у 2020. години.

Број истраживача запослених у ИРД порастао је у 2020. години за 1,6% у односу на претходну годину.

Опширније
Подаци