• A
  • A
  • A
Истраживање и развој

Подаци о броју научноистраживачких организација, запосленима на пословима истраживања и развоја, броју и врсти научноистраживачких радова.

 

Вести
Види све
21. децембар 2020. Научноистраживачка делатност, 2019.

Учешће издатака за истраживање и развој у БДП-у износило је 0,89% у 2019. години.

Број истраживача запослених у ИРД порастао је у 2019. години за нешто више од 1% у односу на претходну годину.

Опширније
Подаци