• A
  • A
  • A
istockphoto-1270096200-612x612..jpg
28.06.2022. -
Буџетска издвајања за науку, 2021/22.


У 2021. години утрошено је 26 588 164 хиљ. РСД буџетских средстава за активности истраживања и развоја (ИР) у Републици Србији, што представља повећање од 5,3% у односу на претходну, 2020. годину. Удео укупних буџетских средстава за ИР у бруто домаћем производу у 2021. години износио је 0,42%.

Највећи проценат буџетских средстава за ИР припао је сектору државе (62,7%), а затим сектору високог образовања (22,8%). Следи сектор иностранства са 11,1%, нефинансијски (пословни) сектор са 2,1%, док је за непрофитни сектор било намењено 1,3% средстава. Средства која су планирана за ИР буџетом за 2022. годину (пре ребаланса буџета) износила су 22.957.750 хиљ. РСД.

Остале вести