• A
  • A
  • A
shutterstock_539803030.jpg
20.05.2022. -
Подизање и гајење шума, 2021.


Обим радова на пошумљавању у 20
21. мањи је у односу на претходну годину за 19%. Највећи пад пошумљавања у односу на претходну годину био је у Београдском региону, 44%, а најмањи пад пошумљавања био је у Региону Јужне и Источне Србије, 6%. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2021. години, у односу на претходну годину, смањени су за 465 ha.

Остале вести