• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
06.05.2022. -
Заштита од штетног дејства вода, 2021.


Укупна површина брањена од поплава износила је 1 763 946 ha, што је, у односу на 2020. годину, више за 11,7%. Коришћена пољопривредна површина брањена од поплава износила је 1 204 506 ha и чини 68,3% од укупне брањене површине.

Површинским водама поплављено је 14 072 ha површине, од чега 50,9% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 3 150 ha пољопривредне површине, што представља 44% од укупно коришћених пољопривредних површина.

Подземним водама поплављено је 656 ha површине, а од тога 95,6% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је у сливу Дунава.

Системом за одводњавање обухваћено је 2 372 хиљ. ha, што је, у односу на 2020. годину, мање за 6,5%. Слив Дунава са 1 670 хиљ. ha има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 427 хиљ. ha, и Мораве, са 275 хиљ. ha.

У 2021. години, површина земљишта којa је захваћена ерозијом износила је 3 912 km2, што је у односу на претходну годину више за 1,26%. Од тога је смирено 292 km2.