• A
  • A
  • A
shutterstock_773270836.jpg
20.04.2022. -
Предшколско васпитање и образовање, 2022.


У школској 2021/22. години 223 559 деце похађало је предшколско васпитање и образовање.

Деце узраста од шест месеци до три године било је 53 981 (24,1%), а деце од навршене три године до поласка у школу 169 578 (75,9%).

Обавезни припремни предшколски програм (ППП) похађало је 63 719 деце, 30 734 девојчица и 32 985 дечака.

Обухват деце обавезним припремним предшколским програмом је 97,8%.