• A
  • A
  • A
Предшколско васпитање и образовање

Статистика предшколског образовања обезбеђује податке о броју и капацитету предшколских установа, o броју васпитних група, узрасту и полу деце и дужини боравка, језику остваривања рада, o деци са сметњама у развоју у предшколском образовању као и о запосленима према полу, дужини радног времена, нивоу образовања и врсти посла.

Вести
Види све
20. април 2023. Предшколско васпитање и образовање, 2023

У школској 2022/23. години 229 030 деце похађало је предшколско васпитање и образовање. Од овог броја 111 005 (48,5%) jeсу девојчице, а 118 025 (51,5%) су дечаци. Деце узраста од шест месеци до три године било је 57 478 (25,1%), а деце од навршене три године до поласка у школу 171 552 (74,9%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци