• A
  • A
  • A
Предшколско васпитање и образовање

Статистика предшколског образовања обезбеђује податке о броју и капацитету предшколских установа, o броју васпитних група, узрасту и полу деце и дужини боравка, језику остваривања рада, o деци са сметњама у развоју у предшколском образовању као и о запосленима према полу, дужини радног времена, нивоу образовања и врсти посла.

Вести
Види све
shutterstock_773270836.jpg
16.04.2020. - Предшколско васпитање и образовање, 2020

У школској 2019/20. години 224 563 деце похађало је предшколско васпитање и образовање. Од овог броја, 108 842 (48%) jeсу девојчице, а 115 721 (52%) jeсу дечаци.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци