• A
  • A
  • A
Export1.jpg
11.03.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за јануар 2022.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар 2022. године износи:

   – 4747,7 милионa долара – пораст од  31,0% у односу на исти период претходне године;

   – 4179,2 милиона евра – пораст од  40,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 2017,0 мил. долара, што чини раст од 21,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 2730,7 мил. долара, што је за 38,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 1776,6 милиона, што је чини раст од 31,0% у поређењу са јануаром претходне године. Увоз робе имао је вредност од 2402,6 милиона, што представља повећање од 48,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 713,7 мил. долара, што чини повећање од 127,4% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 626,0 милиона, што је повећање од 142,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 84,1%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 154,0 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, гвожђа и челика, пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричне енергије и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 258,2 а увоз 104,2 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 247,8%. Изражено у еврима, извоз износи 227,3 а увоз 91,8 мил. евра (суфицит је 135,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 247,6%).

Саопштење за јавност