• A
  • A
  • A
spoljna.jpg
31.01.2022. -
Спољнотрговинска робна размена, за децембар 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2021. године износи:

   – 59360,5 милионa долара – пораст од 29,8% у односу на исти период претходне године;

   – 50222,1 милиона евра – пораст од 25,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 25563,5 мил. долара, што чини раст од 31,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 33797,0 мил. долара, што је за 28,8% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 21620,8 милиона, што чини раст од 26,8% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 28601,3 милиона, што је за 24,6% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 8233,4 мил. долара, што чини повећање од 22,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 6980,4 милиона, што је повећање од 18,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 75,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,3% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2541,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, електричних машина и апарата, као и пића. Извоз Србије износи 4028,3 а увоз 1486,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 270,9%. Изражено у еврима, извоз износи 3409,5 а увоз 1261,3 мил. евра (суфицит је 2148,2 мил. евра, а покривеност увоза извозом 270,3%).

Саопштење за јавност