• A
  • A
  • A
shutterstock_525934054.jpg
11.01.2022. -
Наводњавање, 2021.


За наводњавање је у 2021. години укупно захваћено 92 574 хиљ. m3 воде, што је за 33,9% више него у претходној години. Највише воде црпело се из водотокова − 84,3%, док су преостале количине захваћене из подземних вода, језера, акумулација и из водоводне мреже.

Најзаступљенији тип наводњавања био је орошавањем. Од укупне наводњаване површине, орошавањем се наводњавало 91,8% површине, капањем 8,0% површине, а површински се наводњавало свега 0,2% површине.

Током 2021. године у Републици Србији наводњавано је 52 236 ha пољопривредних површина, што је за 0,4% мање него у претходној години. Оранице и баште (са 94%) имају највећи удео у укупно наводњаваним површинама, а потом следе воћњаци (са 5%) и остале пољопривредне површине (са уделом од 1%).

Истраживањем о наводњавању обухваћени су пословни субјекти и земљорадничке задруге које се баве пољопривредном производњом и услугама у пољопривреди и/или управљају системима за наводњавање.