• A
  • A
  • A
docks-1776365.jpg
30.12.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за новембар 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-новембар 2021. године износи:

   – 53824,6 милионa долара – пораст од 30,5% у односу на исти период претходне године;

   – 45324,6 милиона евра – пораст од 24,8% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 23310,7 мил. долара, што чини раст од 32,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 30513,9 мил. долара, што је за 29,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 19627,5 милиона, што чини раст од 26,8% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 25697,1 милиона, што је за 23,4% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 7203,3 мил. долара, што чини повећање од 19,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 6069,9 милиона, што је повећање од 13,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,4% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2371,1 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, електричних машина и апарата, као и пића. Извоз Србије износи 3672,9 а увоз 1301,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 282,1%. Изражено у еврима, извоз износи 3095,2 а увоз 1097,5 мил. евра (суфицит је 1997,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 282,0%).

Саопштење за јавност

Остале вести