• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
24.12.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-новембар 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар–новембар 2021. године, број живорођених је износио 56 648. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 56 587, бележи се раст од 61 односно за 0,1%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар–новембар 2021. године износио је 123 492 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 97 633, бележи се раст од 25 859 или за 26,5%.

Остале вести