• A
  • A
  • A
Imports_exports.jpg
30.11.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за октобар 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-октобар 2021. године износи:

   – 48399,7 милионa долара – пораст од 31,8% у односу на исти период претходне године;

   – 40595,6 милиона евра – пораст од 25,0% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 20995,2 мил. долара, што чини раст од 33,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 27404,5 мил. долара, што је за 30,3% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17608,9 милиона, што чини раст од 27,0% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 22986,7 милиона, што је за 23,5% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 6409,3 мил. долара, што чини повећање од 19,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5377,8 милиона, што је повећање од 13,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2137,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, електричних машина и апарата, као и пића. Извоз Србије износи 3287,7 а увоз 1149,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 285,9%. Изражено у еврима, извоз износи 2759,4 а увоз 965,1 мил. евра (суфицит је 1794,3 мил. евра, а покривеност увоза извозом 285,9%).

Саопштење за јавност