• A
  • A
  • A
beba02.jpg
25.11.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-октобар 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2021. године, број живорођених је износио 50 974. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 51 753, бележи се пад од 779 односно за 1,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-октобар 2021. године износио је 108 379 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 86 798, бележи се раст од 21 581 или за 24,9%.

Остале вести