• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
18.11.2021. -
Трошкови за заштиту животне средине, 2020.


Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2020. години износили су 46 698,1 мил. РСД, што је за 10,2% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 39,6%, док су текући издаци имали учешће од 60,4%.

Инвестиције за заштиту животне средине у 2020. години износиле су 18 470,6 мил. РСД, што је 6 864,2 мил. РСД више него у претходној години. Највећи удео у структури инвестиција за заштиту животне средине у 2020. години био је за заштиту ваздуха и износио je 54,9% (10 134,3 мил. РСД).

Текући издаци за заштиту животне средине у 2020. години износили су 28 227,5 мил. РСД, односно 2 534,0 мил. РСД мање него у претходној години. Највећи удео у структури текућих издатака за заштиту животне средине у 2020. години био је за управљање отпадом ‒ 73,9% (20 867,5 мил. РСД).

У структури инвестиција за заштиту животне средине у секторима индустрије1) удео за превенцију загађења животне средине износио је 6,6% (872,7 мил. РСД), док су инвестиције за третман насталог загађења износиле 93,4% (12 268,6 мил. РСД).

У 2020. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 0,8%.

Остале вести