• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
15. април 2022. Рачун накнада у области животне средине, 2020.

У 2020. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 217 890,6 мил. динара, што је за 2,6% мање него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетскe накнаде и накнаде у области саобраћаја, 87,0% односно 7,5%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 4,2% односно са 1,4%, респективно.

Опширније