• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
07. април 2023. Рачун накнада у области животне средине, 2021

У 2021. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 243 932,6 мил. динара, што је за 12% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетскe накнаде са 87,4% и накнаде у области саобраћаја са 6,9%, док су накнаде за загађење и накнаде за коришћење ресурса учествовале са 4,2% односно са 1,5%, респективно.

Опширније