• A
  • A
  • A
Монетарни рачуни животне средине

Монетарни рачуни животне средине садрже податке о порезима у области животне средине према категоријама пореза и податке о трошковима за заштиту животне средине према активностима заштите.

 

 

Вести
Види све
shutterstock_57257086.jpg
20.09.2019. - Порези у области животне средине, 2017.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,7 пута повећана у 2017. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2017. године износио је 11,5%.
У 2017. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 195 906,2 мил. РСД, што је за 5,0% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 85,6% односно 7,1%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 5,6% односно 1,7%, респективно.

Опширније