• A
  • A
  • A
cargo-ship-1617351__340.jpg
29.10.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, септембар 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-септембар 2021. године износи:

   – 43104,7 милионa долара – пораст од 33,4% у односу на исти период претходне године;

   – 36031,7 милиона евра – пораст од 25,4% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 18703,3 мил. долара, што чини раст од 36,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 24401,4 мил. долара, што је за 31,3% више него у истом периоду претходне године. 

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 15633,9 милиона, што чини раст од 28,1% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 20397,8 милиона, што је за 23,4% више него у истом периоду претходне године. 

Дефицит износи 5698,1 мил. долара, што чини повећање од 17,7% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4763,9 милиона, што је повећање од 10,3% у поређењу са истим периодом претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 76,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,9%.  

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1908,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, електричних машина и апарата, као и пића. Извоз Србије износи 2917,9 а увоз 1009,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 289,2%. Изражено у еврима, извоз износи 2440,8 а увоз 843,7 мил. евра (суфицит је 1597,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 289,3%).

Саопштење за јавност