• A
  • A
  • A
960x700 SILK-01.jpg
15.10.2021. -
Сиромаштво и социјална неједнакост, 2020.


У 2020. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,7%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 29,8%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,9 процентних поена.

Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је расположиви еквивалентни приход нижи од прага ризика од сиромаштва, који је у 2020. износио 22 000 динара просечно месечно за једночлано домаћинство. Стопа ризика од сиромаштва не показује колико лица је стварно сиромашно, већ проценат лица која имају еквивалентни расположиви приход нижи од прага ризика од сиромаштва.

Праг ризика од сиромаштва за домаћинство с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година износио је 39 600 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година износио 46 200 динара.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица којa су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћенa, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада.

Посматрано према старости, лица млађа од 18 година била су највише изложена ризику од сиромаштва – 24,2%, као и лица старости од 18 до 24 година – 23,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва ималa су лица старости од 25 до 54 године – 19,6%.

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 37,2%, затим једночлана домаћинства где је лице млађе од 65 година –  37,1%. Домаћинства која чине три или више одраслих особа имају најнижу стопу ризика од сиромаштва – 15,1%.

У зависности од статуса у активности, за лица стара 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица – 46,7%, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва за лица запослена код послодавца – 6,2%. За самозапослена лица ова стопа износила је 18,8%, а за пензионере 19,4%.