• A
  • A
  • A
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
shutterstock_708448510.jpg
15.10.2019. - Сиромаштво и социјална неједнакост, 2018.

Стопа ризика од сиромаштва (ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду) у 2018. години износила је 24,3%, и нижа је за 1,4 процентна поена у односу на 2017.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености (ова лица су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћена, или живе у домаћинствима веома ниског интезитета рада) износила је 34,3%, и нижа је за 2,4 процентна поена у односу на 2017.

Опширније
Подаци