• A
  • A
  • A
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
15. октобар 2021. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2020.

У 2020. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,7%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 29,8%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,9 процентних поена.

Опширније
Подаци