• A
  • A
  • A
shutterstock_573975097.jpg
12.10.2021. -
Индекси потрошачких цена, септембар 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у септембру 2021. године, у односу на август 2021. године, у просеку су повећане за 0,8%. Потрошачке цене у септембру 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 5,7%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане за 5,4% у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,3%), Ресторани и хотели (0,8%) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,5%). Раст цена је забележен и у групама Одећа и обућа, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по 0,4%), Алкохолна пића и дуван (0,2%), као и у групама Транспорт, Комуникације и Образовање (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Рекреација и култура (-2,4%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.