• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
13. јун 2022. Индекси потрошачких цена, мај 2022

Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2022. године, у односу на април 2022. године, у просеку су повећане за 1,2%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци