• A
  • A
  • A
Потрошачке цене

Индекси потрошачких цена мере промене цена производа и услуга које домаћинства набављају за задовољење својих потреба. Ови индекси се користе као мера инфлације.  

Вести
Види све
12. мај 2023. Индекси потрошачких цена, април 2023

Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године, у просеку су повећане за 0,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци