• A
  • A
  • A
Export.jpg
30.09.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, август 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2021. године износи:

   – 37843,5 милионa долара – пораст од 35,0% у односу на исти период претходне године;

   – 31575,0 милиона евра – пораст од 25,8% у односу на исти период претходне године.

Извезено
 је робе у вредности од 16376,8 мил. долара, што чини раст од 37,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 21466,7 мил. долара, што је за 32,9% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 13662,9 милиона, што чини раст од 28,5% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 17912,1 милиона, што је за 23,7% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 5089,9 мил. долара, што чини повећање од 18,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 4249,2 милиона, што је повећање од 10,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,3% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,5%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,2% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1670,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, гвожђа и челика, као и пића. Извоз Србије износи 2546,2 а увоз 875,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 290,8%. Изражено у еврима, извоз износи 2125,9 а увоз 730,8 мил. евра (суфицит је 1395,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 290,9%).

Саопштење за јавност