• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
26.07.2021. -
Живорођени и умрли, јануар-јун 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2021. године, број живорођених је износио 28 813. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 29 314, бележи се пад од 501 односно за 1,7%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2021. године износио је 65 817 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 51 569, бележи се раст од 14 248 или за 27,6%.

Остале вести