• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
14.07.2021. -
Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2020.

 

У Републици Србији, у 2020. години, за 74 394 пунолетних учиниоца кривичних дела завршен је поступак по кривичној пријави, што је за 20% мање у односу на 2019. годину. Правноснажно је осуђено 25 487 пунолетних лица, што је за 9% мање у односу на претходну годину. У 2020. години, најбројнија кривична дела за која су правноснажно осуђена пунолетна лица су кривична дела против: имовине (25,6%), брака и породице (14,3%) и здравља људи (19,4%). На казну затвора од 30-40 година правноснажно je осуђенo осам лица. Казна затвора чини 24,1% свих казни, а условна казна (условни затвор) 55,6%.