• A
  • A
  • A
shutterstock_169510868.jpg
09.07.2021. -
Унутрашње миграције, 2020.


Током 2020. године 109 747 лица променило је пребивалиште, односно трајно су се преселила из једног у друго место (насеље) Републике Србије.

Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 34,7 године (за мушкарце 35,2 година, а за жене 34,4 годинe).

Остале вести