• A
  • A
  • A
shutterstock_109317944.jpg
01.07.2021. -
Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, стање 23.05.2021.


Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2021. године.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 3208 хиљ. тона, што је за 11,6% више у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње за 26,5% у односу на прошлу годину, а код вишања смањење за 6,4%.

У поређењу са претходном годином, према стању на дан процене, у пролећној сетви 2021. године зaсејано је више кукуруза (за 2,7%), шећерне репе (за 5,3%) и соје (за 1,8%), а мање сунцокрета (за 5,7%).

У односу на десетогодишњи просек (2011–2020), производња пшенице је већа за 23,3%, док је код засејаних површина више кукуруза (за 3,0%), соје (за 28,7%) и сунцокрета (за 4,8%), а мање шећерне репе (за 26,0%).

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.