• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
24. септембар 2021. Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2021.

Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2021. године, остварена производња пшенице износи 3 538 хиљ. тона, што је за 23,1% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је виша за 10,1%, а вишања мања за 6,4%.

Очекивана производња кукуруза је 6 241 хиљ. тона, што је за 20,7% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња шећерне репе за 1,5%, а мања производња сунцокрета за 6,1% и соје за 27,0%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле