• A
  • A
  • A
Годишња биљна производња

У статистици биљне производње прикупљају се подаци о засејаним површинама у јесењој и пролећној сетви, o пожњевеним површинама и приносима за око 60 ораничних култура, o површинама и приносима воћњака и винограда. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и  газдинства правних лица.

Вести
Види све
01. јул 2022. Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, стање 23.05. 2022

Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2022. године.

На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 3184 хиљ. тона, што је за 7,5% мање у односу на производњу остварену у прошлој години.

Код производње малина очекује се повећање производње, у односу на прошлу годину, за 4,0%, а код вишања за 6,0%.

Опширније
Подаци