• A
  • A
  • A
cargo-ship-1617351__340.jpg
30.06.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за мај 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2021. године износи:

   – 22667,3 милионa долара – пораст од  34,5% у односу на исти период претходне године;

   – 18816,4 милиона евра – пораст од  22,5% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 9939,9 мил. долара, што чини раст од 40,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 12727,4 мил. долара, што је за 29,9% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 8251,3 милиона, што чини раст од 28,3% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 10565,1 милиона, што је за 18,3% више него у истом периоду претходне године.

Дефицит износи 2787,5 мил. долара, што чини повећање од 1,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2313,8 милиона, што је смањење од 7,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,1% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 72,0%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 62,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 979,7 мил. долара, који је резултат углавном извоза: нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, гвожђа и челика, као и друмских возила. Извоз Србије износи 1480,3 а увоз 500,6 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 295,7%. Изражено у еврима, извоз износи 1229,5 а увоз 415,5 мил. евра (суфицит је 814,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 295,9%).

Саопштење за јавност

Остале вести