• A
  • A
  • A
construction-623303_1920.jpg
15.06.2021. -
Грађевински радови у иностранству, 2020.


Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2020. години износила је 22 261 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Руској Федерацији, 45,8% од укупне вредности изведених радова, затим у Немачкој, 16,3%, Уганди, 7,5%, и Бугарској, 6,9%.

Посматрано према врсти грађевина, у 2020. години, на зградама је изведена вредност од 11 505 милиона РСД, што чини скоро 51,7% од укупне вредности изведених радова.

Укупан број радника из Републике Србије које су наши извођачи ангажовали у иностранству јесте 1 937. Највећи број радника радио је у Немачкој, Руској Федерацији, Бугарској и Црној Гори.  

У 2020. години највише радова уговорено је у Бугарској, затим следе Руска Федерација, Немачка, Перу и Уганда.