• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. мај 2024. Грађевинска делатност, I квартал 2024

Према подацима који су прикупљени у I кварталу 2024. године, вредност изведених грађевинских радова на територији Републике Србије порасла је за 22,0% у текућим ценама, док у сталним ценама раст износи 18,3% у односу на I квартал 2023. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност радова на зградама порасла је 8,3%, а на осталим грађевинама 23,3%, у сталним ценама.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
614 711 035
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
271 146 488
Укупна површина изграђених зграда, м2
5 731 810
Подаци