• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. новембар 2021. Грађевинска делатност, III квартал 2021

Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2021. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 29,0% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 15,2% у односу на III квартал 2020. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама повећана је 7,9%, а на осталим грађевинама 19,6%, у сталним ценама.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
451 551 506
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
203 032 911
Укупна површина изграђених зграда, м2
5 444 973
Подаци