• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
15. јун 2022. Грађевински радови у иностранству, 2021

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2021. години износила је 23 236 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Руској Федерацији, 32,7% од укупне вредности изведених радова, затим у Немачкоj, 19,1%, Уганди, 11,7%, Холандији, 11,5%, и Грчкој, 7,3%.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
451 551 506
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
203 032 911
Укупна површина изграђених зграда, м2
5 444 973
Подаци