• A
  • A
  • A
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
10. новембар 2023. Грађевинска делатност , III квартал 2023

Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2023. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је у текућим ценама, за 19,3% у односу на III квартал 2022. године. Посматрано у сталним ценама, укупна вредност грађевинских радова порасла је 15,8%, и то на зградама 3,1% и на осталим грађевинама 22,3.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
614 711 035
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
271 146 488
Укупна површина изграђених зграда, м2
5 731 810
Подаци