• A
  • A
  • A
shutterstock_573975097.jpg
12.05.2021. -
Индекси потрошачких цена, април 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године, у просеку су повећане за 1,1%. Потрошачке цене у априлу 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,8%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане у просеку за 2,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,6%), Одећа и обућа (1,7%), Транспорт (1,0%) и Рекреација и култура (0,2%). Раст цена забележен је и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Алкохолна пића и дуван, Здравство, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Ресторани и хотели (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.