• A
  • A
  • A
shutterstock_120072142.jpg
06.05.2021. -
Снабдевање питком водом, 2020.

У 2020. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 677 милиона m3, што представља 1,4% више воде у односу на исти период 2019. године. Од укупно захваћене количине воде 63,5% су подземне и изворске воде, 26,6% је из водотокова, а 9,9% су воде из језера и акумулација.                                                                                 

Корисницима је укупно испоручено 437 милиона m3, што је за 0,2% више од количине воде испоручене у 2019.

Домаћинствима је испоручено 328 милиона m3, што представља 75% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору је испоручено 43 милиона m3 (9,8%), а осталим корисницима 67 милиона m3 (15,3%).

У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено за 0,2% више воде, индустријском сектору 9,3% мање, а осталим корисницима је испоручено 0,7% више воде.

Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2020. години виши је за 3,6% у односу на референтну вредност 2019. године.

Дужина водоводне мреже у 2020. години износила је 48 295 km, што представља 4,0% више у односу на претходну годину.

Нових корисника прикључених на мрежу је за 0,2% више него 2019. године.